Om Koop M

Koop M är en ekonomisk förening och ett arbetskooperativ som ägs av sina medlemmar och drivs utan vinstintresse. Styrelsen är extern och har förankring inom kommun och näringslivet.

Vi är en av landets äldsta arbetskooperativ och försörjer oss på vår verksamhet som är att sälja tjänster inom industri, hantverk och fastighetsskötsel.

Vi är också engagerade i att hjälpa långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna ut i arbetslivet i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Vi anlitas också som föredragshållare för att dela med oss av vår erfarenhet av att driva ett långsiktigt och framgångsrikt arbetskooperativ.

Kooperativet har för närvarande sjutton anställda, varar två ingår i ledningsgruppen.

Föreningen strävar efter att främja medlemmarna intresse genom att

Koop M, Pilgrimsvägen 2 , 592 31 Vadstena | Tel: 0143-317 14 | Fax: 0143-317 13

Copyright © 1992 - 2014 Kooperativet Moroten i Vadstena Ekonomisk förening.
Denna hemsida använder inte cookies.